Наукове товариство студентів

Наукове товариство студентів — наукова студентська самоврядна організація, що сприяє розвитку студентів коледжу, як багатогранних, творчих та цілісних особистостей, дає можливість кожному студенту розширити коло власних інтересів й отримати нові знання

Метою НДТС є допомога студентам у їхньому розвитку як науковців, створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу, розвиток наукового мислення і навичок дослідницької роботи, розвиток інноваційної діяльності. Таким чином, головне завдання НДТС можна охарактеризувати як всебічний розвиток особистостей - учасників товариства.

Основними завданнями студентського наукового товариства є: 

  • активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності
  • залучення найбільш обдарованих студентів до активної участі у науково-дослідній діяльності;
  • заохочення студентів, які досягли помітних успіхів у науково-дослідній роботі

Функції студентського наукового товариcтва:

  • формування умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
  • допомога у забезпеченні глибокого вивчення і освоєння дисциплін навчального плану;
  • оволодіння сучасною методикою і навичками проведення самостійних наукових досліджень;
  • оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;
  • організація роботи студентів, у науковому житті коледжу та поза ним;
  • сприяння розвитку міжвузівського співробітництва студентів;
  • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів коледжу, надання їм всебічної допомоги;

 

Монько Андрій. Голова НДТ студентів Київського фінансово-економічного коледжу. Активно займається громадською та науковою роботою, здобув високі показники успішності та товариські відносини в колективі. Постійний учасник поетичного осередку «Молода плеяда», займається написанням поезії. Неодноразово брав участь у всеукраїнських та міжвузівських конференціях , має декілька публікацій. Відданий патріот, займає активну громадську позицію, захоплюється читанням української та зарубіжної сучасної літератури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яременко Тетяна. Заступник голови НДТС з питань циклової комісії математичних дисциплін та інформаційних технологій. Студентка третього курсу спеціальності «Правознавство». Відповідальна, займає активну громадську позицію. Поєднує навчання з науковою діяльністю в коледжі та є старостою групи. Товариська та має чудове почуттям гумору. Беручи на себе відповідальність щось зробити, виконує роботу до кінця і тільки якнайкраще. Має яскраво виражений творчий склад особистості та креативне мислення. При наявності труднощів, прагне знайти компромісний варіант.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковальчук Павло – заступник голови НДТС з питань циклової комісії фінансово-економічних дисциплін. Навчається на другому курсі спеціальності "Фінанси і кредит". Комунікабельний, працьовитий, розсудливий та енергійний. Захоплюється біологією, географією та астрономією. Любить читати. Вдало поєднує навчання та спорт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савчук Інна. Заступник голови НДТС з питань циклової комісії юридичних дисциплін. Навчається на третьому курсі спеціальності «Правознавство». Бере активну участь у науково-дослідних конференціях, круглих столах, була переможцем та призером олімпіад. Відмінниця зі зразковою поведінкою. Відповідальна, впевнена, цілеспрямована та творча студентка. У вільний від навчання час захоплюється читанням художньої літератури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тищенко Марія.  Заступник голови НДТС з питань циклової комісії природничих дисциплін. Студентка третього курсу спеціальності "Правознавство". Має лідерські якості. Брала участь у поетичному осередку "Молода плеяда". Є учасником круглих столів і обговорень. Відрізняється креативністю та безпосередністю. У вільний від навчання час читає художню літературу, пише поезії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грушецька Тетяна. Заступник голови НДТС з питань циклової комісії гуманітарних дисциплін. Відповідальна, завзята та цілеспрямована студентка третього курсу спеціальності «Правознавство», відмінниця навчання та авторитет серед студентів групи. Займається науковою діяльністю і має високий потенціал та здатність до особистого зростання. Захоплюється юриспруденцією та читанням художньої літератури. У вільний від навчання час опановує мистецтво української вишивки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельник Юлія. Заступник голови НДТС з питань циклової комісії філологічних дисциплін. Студентка третього курсу спеціальності «Правознавство». Демонструє високий рівень знань та вмінь з усіх навчальних дисциплін. З першого курсу є активним учасником предметних олімпіад, конкурсів, брейн-рингів. 2012 року – переможець обласного етапу XIV Міжнародного конкурсу ім. П. Яцика. 2014 року – переможець Всеукраїнської олімпіади з української мови. Стипендіат Верховної Ради України. За характером врівноважена, привітна, уважна, завжди прийде на допомогу.