Фінансово-економічних дисциплін

Ковальчук Надія Іванівна – голова циклової комісії.

nudpsu

Викладач вищої категорії, викладач-методист. У 1982 році закінчила Ворошиловградський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Географія та біологія». У 2002 році закінчила Національну академію ДПС України за спеціальністю «Фінанси».

У КФЕК працює з 2004 року. Є головою циклової комісії з 2005 року.

 

 

Каук Олена Вікторівна – заступник голови циклової комісії.

nudpsu

Викладач вищої категорії. Закінчила Національний університет ДПС України: у 2003 році - за спеціальністю «Фінанси». У КФЕК працює з 2002 року..

 

 

 

 

 

Циклова комісія забезпечує викладання наступних дисциплін:

Податкова система, Фінанси підприємств, Бюджетна система, Фінанси, Банківські операції, Гроші та кредит, Страхові послуги,  Казначейська справа, Регіональна економіка, Введення у спеціальність, Економічна теорія, Економіка підприємства, Економічний аналіз, Політична економія, Контроль і ревізія, Історія економіки та економічної думки, Бухгалтерський облік, Облік і звітність у бюджетних установах, Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках, Фінансовий облік, Статистика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своїми основними завданнями циклова комісія вважає всебічний розвиток особистості студентів та формування пізнавального інтересу у студентів до фінансових та обліково-економічних дисциплін. Викладачі плідно працюють над розвитком інтелектуальних та творчих здібностей студентів та підвищенням рівня  знань.
Уже традиційно в рамках тижня циклової комісії проводяться студентські наукові конференції та круглі столи, де студенти мають можливість презентувати свої дослідницькі роботи, присвячені основним проблемам розвитку  економіки та фінансів  України.

Щороку серед студентів економічного відділення проводяться  олімпіади та інтелектуальний конкурс «Найрозумніший»; зустрічі з провідними спеціалістами у сфері економіки і фінансів.

 

 

 

 

 

 

 

Також цикловою комісією проводиться ряд заходів, що мають на меті допомогти студентам розкрити свої здібності та інтелектуально розвиватись.

Ще однією доброю традицією циклової комісії є участь команди студентів коледжу «Податкові агенти» в засідання клубу «Податківець» в рамках якого проводиться інтелектуальний конкурс - «Історія податків», що діє при кафедрі податків та оподаткування Національного університету ДПС України. Неодноразово команда КФЕК виборювала перемогу в цьому конкурсі. Підготовкою команди «Податкові агенти» до конкурсу займається викладач Калусенко В.В.