Про коледж

Київський фінансово-економічний коледж заснований відповідно до наказу Державної податкової адміністрації України від 8 грудня 1997 року № 445 на базі Київського філіалу Українського фінансово-економічного інституту. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 1999 року № 2346 Київський фінансово-економічний коледж стає структурним підрозділом Академії ДПС України (з 19 травня 2006 року – Національного університету ДПС України) із збереженням статусу юридичної особи і розташовується за юридичною адресою університету.
Актуальність створення цього вищого навчального закладу обумовлена гострою потребою у фахівцях з економіки, права, фінансової та податкової діяльності у зв'язку з переходом України на новий етап ринкових відносин. У зв'язку з підпорядкуванням Київського фінансово-економічного коледжу Національному університету ДПС України визначився ряд позитивних аспектів, завдяки яким коледж суттєво відрізняється від інших закладів освіти такого рівня акредитації: – студенти коледжу мають можливість разом зі студентами університету користуватись аудиторним і бібліотечним фондами, комп'ютерними класами, гуртожитками, їдальнею, кафе, спортивною базою, брати участь у роботі студентського наукового товариства, гуртків, спортивних секцій, органів студентського самоврядування, Культурно-мистецького центру "Сузір'я"; – з метою підвищення рівня викладання у коледжі до навчального процесу залучається професорсько-викладацький склад університету, у тому числі доктори та кандидати наук, аспіранти, пошукачі наукового ступеня; – випускники коледжу и мають можливість продовжити навчання в Національному університеті ДПС України на денній або заочній формах за скороченими програмами, здобуваючи освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра, спеціаліста, магістра. Випускники коледжу можуть працювати в податкових інспекціях, правоохоронних та фінансових органах, на підприємствах та в організаціях різних форм власності на посадах спеціалістів середньої ланки. У м. Вінниця та у м. Кам'янець-Подільському діє денне відділення коледжу, де проводиться підготовка молодших спеціалістів за спеціальностями "Фінанси", "Бухгалтерський облік" та "Правознавство" (навчання здійснюється на платній основі). Адреса коледжу: 08201, м. Ірпінь Київської обл., вул. К. Маркса,31 Телефони: (04497)62410, 61334. Адреса відділеннь: м. Вінниця, вул. Чехова, 11, 21050. Телефон: (0432) 64-04-44. м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 1. Телефони: (03849) 90-625, 90-988, 24-470