Конференція на тему: «Фінансова система України: трансформація, інновації, інвестиції»

19 березня 2014 року циклова комісія фінансових дисциплін провела міжвузівську наукову студентську конференцію на тему: «Фінансова система України: трансформація, інновації, інвестиції», в рамках якої відбувся захист найкращих студентських наукових робіт.

На обговорення були винесені наступні питання:
- аналіз світового, національного та регіонального досвіду інноваційної діяльності;
- державна підтримка та бюджетне фінансування інноваційної діяльності в Україні;
- пріоритети державної інноваційної та інвестиційної політики;
- роль недержавних фінансових ресурсів у забезпеченні інноваційних проектів;
- інновації у сфері фінансів;
- нормативно-правове забезпечення інноваційної та інвестиційної діяльності в Україні.
У роботі конференції взяли участь студенти Київського фінансово-економічного коледжу спеціальностей «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік» та «Правознавство», студенти Кам янець-Подільського та Вінницького відділення коледжу, Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права ім. М.П.Сая, студенти Національного університету ДПС України, викладачі циклової комісії та викладачі коледжу. Доповіді: Головенко І.П. – ст. гр. ФБДп-41 НУДПСУ, Перепеляка В.В. та Савенко Т.О. - ст. гр. Ф-32 КФЕК, Янюк В.В., - ст. гр.Ф-35 КФЕК, Осикіної Т.В. – ст. гр.П-45 КФЕК, Кучерука В.Р. – ст. гр.Ф-31 КФЕК, Лаговської Т.В. – ст. гр. ОБ-32к - відзначались актуальністю, науковістю, супроводжувались презентаціями та активним обговоренням.
З привітальним словом виступили: голова оргкомітету конференції, директор коледжу Руденко Н.І., Діденко Л. В., к.е.н, доцент, заступник декана з наукової роботи факультету фінансів та банківської справи НУДПСУ; Сидоренко О. М., науковий співробітник НДЦ з проблем оподаткування; Писаренко Олександр, голова ради НТС факультету фінансів та банківської справи НУДПСУ. З доповідями виступили: Даниленко Юлія Василівна, к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків НУДПСУ, Шевчук Сергій Васильович, к.е.н., старший науковий співробітник НДІ фінансового права.
Провела конференцію голова циклової комісії фінансових дисциплін Ковальчук Н.І.