Практика з інформатики

Ми, студенти 2-го курсу спеціальності "Фінанси та кредит", з 28 травня по 10 червня 2015 року проходили навчальну практику з курсу "Економічна інформатика".

Метою практики було поглиблення та закріплення теоретичних знань, одержаних при вивченні предметів навчального плану, набуття практичного досвіду за спеціальністю, здобуття практичних навичок роботи з різними комп'ютерними програмами, набуття навичок розв'язання реальних завдань із використанням відповідних знань. Було надзвичайно цікаво, оскільки всі заняття відбувались у дружній атмосфері. Викладачі були дуже доброзичливими – надавали нам якнайбільше уваги . Під час проходження практики студенти вивчили основні аспекти роботи комп'ютерних програм, а саме: технологію обробки текстових документів, створення, редагування і форматування електронних таблиць і діаграм в середовищі MS Excel, інформаційні системи в економіці і можливості їх побудови засобами сучасних систем управління базами даних, поняття бази даних, об'єкти бази даних MS Access, технологія роботи у всесвітній комп'ютерній мережі Інтернет та основи створення Web-документів, що у свою чергу є важливою умовою успішної кар'єри за фахом. Основними завданнями, що ставилися перед майбутніми фінансистами, були формування у них сучасного рівня інформаційної і комп'ютерної культури, отримання практичних навиків роботи на сучасній комп'ютерній техніці і використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом. З поставленими завданнями ми успішно впоралися, за що вдячні своїм викладачам. Студентка групи Ф-21 Бойко Інна