Обліково-економічних дисциплін та оподаткування

 

Циклова комісія обліково-економічних дисциплін 

         Каук О.В.

Гончаренко Л.М.

До складу циклової комісії обліково-економічних дисциплін входить 12 викладачів, які забезпечують 15 дисциплін. Працюють на постійному місці роботи – 6 чоловік та 6 сумісників. 

У своїй роботі викладачі циклової комісії використовують методики, які б забезпечували високу пізнавальну активність та самостійність студентів. 

 У центрі уваги – індивідуальна робота викладача з обдарованою молоддю.

 Поряд з навчальною роботою вирішуються і виховні завдання, зокрема, організація методичної роботи в позааудиторній діяльності – проведення масових предметних заходів, таких як круглий стіл, олімпіади тощо.

 Традиційно щороку в Київському фінансово-економічному коледжі проходить тиждень циклової комісії обліково-економічних дисциплін. У рамках тижня проводиться ряд заходів:

-олімпіади з: «Політекономії» для студентів 2-го курсу; з «Податкової системи» для студентів 3-го курсу; з «Бухгалтерського обліку» для студентів 3-го курсу. 

- конкурс «Найрозумніший першокурсник»;

- інтелектуальна гра «Моя професія» серед студентів 2-го курсу;

- круглий стіл на тему: «Концептуальні засади функціонування економіки України в кризовий та посткризовий період».

Учасники інтелектуальної гри  серед студентів-фінансистів «Моя професія», березень 2011 року

Викладачі ЦК займаються науковою роботою, беруть участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, наукових міжнародних та міжвузівських конференціях. 

Особливе місце в освітній діяльності членів циклової комісії обліково-економічних дисциплін займає робота з обдарованою та талановитою молоддю, основною метою якої є виявлення і допомога студентові в розвитку інтелектуальних та творчих здібностей, природних задатків, створення сприятливих умов для розвитку здібностей студентів.

 Наукова студентська конференція «Формування інноваційно-інвестиційного комплексу як запорука економічного і соціального розвитку України», січень 2011 року.